Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
DEPARTAMENTI I SHËNDETIT PUBLIK - DSHP
DEPARTAMENTI I SHËNDETIT PUBLIK - DSHP 03.02.2015 | 13:13

Misioni

Misioni i Departamentit të Shëndetit Publik përmes institutit NF është përmirësimi i gjendjes shëndetësore të popullatës në mënyrë që të identifikohen me kohë dhe të zgjidhen shkencërisht problemet shëndetësore. Nëpërmjet identifikimin të faktorëve të rrezikut për shëndetin, rritjen e shkallës së informimit, ofrimin e shërbimeve tek i gjithë komuniteti, pa dallim feje, gjinie, race etj. DSHP do të ndikojë në uljen e parandalimit të sëmundjeve përmes edukimit dhe promocionit.


Objektivat

 1. Promovimi i vazhdueshëm i shëndetit publik.

2. Vetëdijesimi për dëmet nga alkooli, droga dhe duhani.

3. Rreziku nga paraqitja e sëmundjesHIV/AIDS dhe IST.

4. Trajtimi i problematikës së aksidenteve.

5. Ushqyeshmëria.

6. Gjetja e rrugëve të duhura dhe bashkëpunimi me institute, universitete dhe organizata që merren me studimin dhe avancimin e mjekësisë dhe farmaceutikës.