DEPARTAMENTI PËR BOTIME - DB
DEPARTAMENTI PËR BOTIME - DB 24.06.2014 | 12:44
Misioni
Të krijojmë një kriter të përzgjedhjes për botim vetëm të atyre librave nga autorë më të merituar, gjë e cila vlen edhe për titujt që shpresojmë t’i kemi të përkthyera në gjuhën shqipe me autorë jashtë zonës shqipfolëse.
 
Objektivi
Përcaktimi si kriter themelor i përzgjedhjes së botimit të librave për nga nevoja dhe rëndësia që ato kanë për njerëzit e vendit ku do të adresohen, për mirëqenien e tyre dhe për një perspektivë më ndryshe nga ajo e deritanishmja.