Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
HISTORIKU
Më 22 Shkurt 2014, në ambientet e restorant “Gizzi”në Prishtinë, me nismën e një grupi studiuesish, u mbajt mbledhja e parë për themelimin...
Misioni dhe Vizioni
Misioni i IKN “Naim Frashëri” ka për qëllim të krijojë ura lidhëse ndërmjet njeriut si qenie individuale...
Themeluesit e IKNNF-së
Themeluesiti e IKN-së “Naim Frashëri” janë ekspertë të lëmive të ndryshme shkencore, kulturore dhe fetare, që përbëjnë numrin prej 17 personave.