Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
Bibioteka Kombëtare u pasurua me një libë të rrallë faksimile.
Themeluesit e Institutit " Naim Frasheri" me rastin e "Evenimentit Kulturor", 15 Maj 2015 Prishtinë
Institutit Kërkimorë Ndërkombëtar  “Naim Frashëri”  bënë një vizitë zyrtare në objektin e Bibliotekës Kombëtare “Pjetër Bogdani” në Prishtinë. Stafi i IKN “ Naim Frashëri” kishte nderin të e përcjellë këtë amanet të çmuar me vlera të lashta kulturore së bashku me doracakun udhëzues të mënyrës se si janë shkruar këto dorëshkrime origjinale nga vet dora e Imam Aliut (paqja qoftë mbi të).

Projekt Kulturor
02.07.2019 | 13:58
pershkrimi

Libraria Digjitale
22.07.2014 | 07:35
Instituti Kërkimor Ndërkombëtarë” NAIM FRASHËRI “ ka menduar për të mirën tuaj duke ju ofruar libra digjital. Kjo librari është më e preferuar për arsye se lehtëson punën tuaj duke kursyer kohë, njëkohësisht mund dëgjoni si dhe të kryeni një punë tjetër. Libraria digjitale përmban libra me zë, tematika të ndryshem, shkrime të ndryshme poetike, poezi, prozaese, të cilat do të transmetohen me një gjuhë artistike të pastër dhe të rrjedhshme.