Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
British Corner
British Corner 17.05.2017 | 11:08
British Corner është vendi më i përshtatshëm ku mund ta mësoni dhe perfeksiononi gjuhët e ndryshme, lëmitë kompjuterike dhe lëndët shkencore.
 
British Corner posedon një staf të përgatitur profesionalisht me eksperiencë të gjerë në mësimdhënie.
 
Po ashtu British Corner është e pajisur me ‘Smart Board’, (tabelën magjike) dhe projektorë që lehtësojnë dhe e bëjnë më atraktive mësimnxënien.

02.07.2019 | 13:58
18.07.2014 | 00:42
17.05.2017 | 11:08