Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
Projekti i ri
IKN “ Naim Frashëri” është urë lidhëse me status ndërkombëtarë që i përkrahë të gjitha projektet brenda dhe jashtë Kosovës. Projektet duhet ...
Instituti Kërkimor “Naim Frashëri” përkrahë aktiviteteve të ndryshme të nxënësve
Udhëheqësit e Institutit Kërkimor “Naim Frashëri” kanë përkrahur nxënësit e Shkollës Fillore “Naim Frashëri”, në Prishtinë, në aktivitetin e tyre për ngjyrosjen e ambientit të brendshëm të shkollës, ngjyrosjen e korridorit hyrës kryesor si dhe pritet që të bëhet rregullimi i një këndi i cili do të përdoret për të ekspozuar artizanate të ndryshme të punuara nxënësit.