Dehja nga rinia është më e fortë sesa dehja nga vera.

Thenie Iraniane
  • Anglisht
  • Shqip
ASD 02.07.2019 | 14:48
02.07.2019 | 14:48
02.07.2019 | 14:43