Dehja nga rinia është më e fortë sesa dehja nga vera.

Thenie Iraniane
  • Anglisht
  • Shqip

Galeria

06.06.2014 | 09:14
Previous Next