Dita pa punë të lodh më shumë se nata pa gjumë.

 Thënie arabe

  • Anglisht
  • Shqip
01.01.0001 | 00:00

17.05.2017 | 11:08
05.09.2014 | 13:02