DEPARTAMENTI PËR BOTIME - DB
DEPARTAMENTI PËR BOTIME - DB 24.06.2014 | 12:44
Misioni
Duke konsideruar se IKN “Naim Frashëri” ka për qëllim që nëse ka nevojë edhe politikën t’ia nënshtroj gjenive, por kurrsesi gjenitë t’i bëjë kurban të politikës, atëherë misioni ynë është i tillë që të krijojmë një kriter të përzgjedhjes për botim vetëm të atyre librave nga autorë më të merituar, gjë e cila vlen edhe për titujt që shpresojmë t’i kemi të përkthyera në gjuhën shqipe me autorë jashtë zonës shqipfolëse.
 
Objektivi
Përcaktimi si kriter themelor i përzgjedhjes së botimit të librave për nga nevoja dhe rëndësia që ato kanë për njerëzit e vendit ku do të adresohen, për mirëqenien e tyre dhe për një perspektivë më ndryshe nga ajo e deritanishmja.