"Njeriu është më i fortë nga guri, më i brishtë nga lulja".-Thënie afgane-
  • Anglisht
  • Shqip
HISTORIKU
Misioni i IKN “Naim Frashëri” ka për qëllim të krijojë ura lidhëse ndërmjet njeriut si qenie individuale, në përpjekje për mbijetesë në botën e sotme, duke e plotësuar atë në një qenie humane materiale e shpirtërore në shoqërinë që e rrethon.

Projektet
18.07.2014 | 00:42
IKN “ Naim Frashëri” është urë lidhëse me status ndërkombëtarë që i përkrahë të gjitha projektet brenda dhe jashtë Kosovës. Projektet duhet ...

Libraria Digjitale
22.07.2014 | 07:35
Instituti Kërkimor Ndërkombëtarë” NAIM FRASHËRI “ ka menduar për të mirën tuaj duke ju ofruar libra digjital. Kjo librari është më e preferuar për arsye se lehtëson punën tuaj duke kursyer kohë, njëkohësisht mund dëgjoni si dhe të kryeni një punë tjetër. Libraria digjitale përmban libra me zë, tematika të ndryshem, shkrime të ndryshme poetike, poezi, prozaese, të cilat do të transmetohen me një gjuhë artistike të pastër dhe të rrjedhshme.

Kush është Instituti Naim Frashëri -Prishtinë