AKTIVITET KULTUROR HUMANITAR
AKTIVITET KULTUROR HUMANITAR 20.02.2015 | 14:56

Instituti “Naim Frashëri “ në Prishtinë ka pasuruar Bibliotekën e saj, me libra të cilat janë donacion nga OJQ  aktive në  Republikën e Shqipërisë. Librat e dhuruar për Bibliotekën tonë janë të fushave të ndryshme kulturore, filozofike, sociologjike, religjioze, psikologjike, letrare, orientale dhe shkencore.

Të nderuar lexues dhe studiues ! Të gjitha këto libra mund t’i keni  në përdorim  për përgatitjen e punimeve të diplomave si post gradimet universitare si dhe për lexim vullnetar. Këto libra do të mund të i gjeni tek Biblioteka jon “ Naim Frashëri” si libra të shtypur  si dhe  nëpër ueb faqet e OJQ që na kanë dhuruar.

Donacion u  dhurua nga:

Instituti Kërkimor Ndërkombëtar: “RUMI”........... http://www.institutirumi.com/

Fondacioni i Kuranit .................  http://www.fqurani.com/

Shoqata “ Flladi”     ..................  http://www.fqurani.com/

Fondacioni Kulturor “ Saadi Shirazi” www.iranalbania.ir

 

17.05.2017 | 11:08
18.07.2014 | 00:42
29.01.2015 | 13:53