Projektet
IKN “ Naim Frashëri” është urë lidhëse me status ndërkombëtarë që i përkrahë të gjitha projektet brenda dhe jashtë Kosovës. Projektet duhet ...
AKTIVITETET HUMANITARE
Instituti Kërkimor Ndërkombëtarë “ NAIM FRASHËRI “ krahas aktiviteteve tjera kulturore dhe edukative, një vend të veçantë i kushton edhe aktiviteteve humanitare. Me këto aktivitete IKN do të dalë...
AKTIVITETET KULTURORE
Instituti “Naim Frashëri “ në Prishtinë ka pasuruar Bibliotekën e saj, me libra të cilat janë donacion nga OJQ aktive në Republikën e Shqipërisë. Librat e dhuruar për Bibliotekën tonë janë të fushave të ndryshme kulturore, filozofike, sociologjike, religjioze, psikologjike, letrare, orientale dhe shkencore.