Projekti i ri
IKN “ Naim Frashëri” është urë lidhëse me status ndërkombëtarë që i përkrahë të gjitha projektet brenda dhe jashtë Kosovës. Projektet duhet ...
Organizohet aktiviteti humanitar i emëruar “Dhurata e Ramazanit”
Këtë vit, Instituti "Naim Frashëri" së bashku me donatorin WF-AID (World Federation) nga Londra, aktivistë dhe vullnetarë kanë shpërndarë kupona me vlera te ndryshme 20, 30 dhe 50 euro, ne tri qytete të Kosovës (Prishtinë, Prizren, Gjakovë) bazuar ne shkallën e varfërisë.
Instituti Kërkimor “Naim Frashëri” përkrahë aktiviteteve të ndryshme të nxënësve
Udhëheqësit e Institutit Kërkimor “Naim Frashëri” kanë përkrahur nxënësit e Shkollës Fillore “Naim Frashëri”, në Prishtinë, në aktivitetin e tyre për ngjyrosjen e ambientit të brendshëm të shkollës, ngjyrosjen e korridorit hyrës kryesor si dhe pritet që të bëhet rregullimi i një këndi i cili do të përdoret për të ekspozuar artizanate të ndryshme të punuara nxënësit.